Aplikacja

Jesteśmy pomysłodawcą oraz właścicielem marki megaphone, która jest aktualnie tworzoną aplikacją mobilną służącą do lokalnej komunikacji z innymi użytkownikami w okolicy.

Aplikacja megaphone jest obecnie w trakcie programowania swojej wersji na system Android. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie publicznej zbiórki pieniędzy na tę aplikację, aby umożliwić szybsze jej udostępnienie,  jak również stworzyć jej wersję na system iOS. Pozyskane środki zamierzamy wykorzystać także na koszty platformy w chmurze oraz reklamę, dzięki której aplikacja ta stała by się bardziej powszechna, a co za tym idzie – bardziej użyteczna.